ForsideBetingelserKontaktTil WEBsite

OBS! Netbutikken holder sommerferie fra torsdag den 19. juli til mandag
den 6. august, og varer, der bliver bestilt over netbutikken, sendes ikke i denne periode. Hvis din bestilling haster, så ring venligst til receptionen på tlf. 3977 5600.

Om Læger uden Grænser

Læger uden Grænser (MSF) er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden.

Vores primære formål er at yde nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom. Vi hjælper dem, som har størst behov uagtet race, køn, religion og politisk overbevisning.

Hvert år sender vi over 4.000 medarbejdere ud for at hjælpe verdens nødlidende. Fra Danmark sender vi omkring 70 læger, sygeplejersker og andet relevant fagpersonale ud hvert år.

For ikke at være afhængige af politiske dagsordner har vi et princip om at minimum halvdelen af vores midler skal komme fra private donationer – enten virksomheder eller privatpersoner. Din støtte er med til at bevare vores uafhængighed.
  • Læger uden Grænser
  • Strandlodsvej 44, 2
  • DK-2300 København S
  • Tel: +45 39775600

  • Mail: webshop@msf.dk
  • Giro: 008 1000 Bank: 4190-0081000
  • www.msf.dk