ForsideBetingelserKontaktTil WEBsite
Så effektiv som muligt

Langt størstedelen af de penge, som Læger uden Grænser modtager, kommer fra helt almindelige folk, som vil støtte vores arbejde for at hjælpe mennesker i nød. For at sikre at så mange af donorernes penge som muligt går direkte til nødhjælp, gør vi os store anstrengelser for at holde vores udgifter nede. Hos Læger uden Grænser bestræber vi os på at være så effektive som muligt. På den måde kan vi hjælpe flest mulige mennesker. Men det koster penge at yde professionel medicinsk nødhjælp af høj standard. 

Det koster at samle penge ind
Vi er nødt til at bruge penge til porto, til annoncer og kampagner og til andre udgifter, som er knyttet til at indsamle penge. Det er det, som kaldes fundraising og som er helt afgørende for, at vi får indsamlet penge, så vi kan komme nødstedte mennesker til hjælp.

De udsendte får løn
Vores udsendte får løn, mens de arbejder for os. Som udsendt får du en tidsbestemt kontrakt, der normalt er på 6-12 måneder. Læger uden Grænser betaler en månedlig startløn på 12.236 kr. til dækning af faste udgifter hjemme. 

Medarbejderne på kontoret i Danmark får også løn
På kontoret i Danmark er vi både lønnede medarbejdere og en stor gruppe frivillig. De sørger blandt andet for at holde styr på økonomien, samle penge ind, informere om vores arbejde og rekruttere læger, sygeplejersker og andet personale til vores projekter. For de lønnede medarbejdere har vi en lønpolitik, der sørger for, at de ansattes løn ligger i den lave ende for nødhjælpsorganisationer.

Masser af frivilligt og ulønnet arbejde
Der er flere måder at støtte vores arbejde på. Man kan støtte med penge eller, hvis det er praktisk muligt, kan man arbejde som frivillig og ulønnet for organisationen. I øjeblikket er der 25-30 frivillige, der en eller flere gange om ugen arbejder på kontoret i København. Deres samlede arbejde svarer til otte fuldtidsansattes arbejde. Vores tidligere udsendte holder i deres fritid foredrag om vores arbejde, andre deler vand ud ved større sportsarrangementer og sørger på den måde for at udbrede kendskabet til vores eksistens og arbejde. Det er alt sammen med til at holde vores omkostninger nede.

Humanitær rabat
For at holde vores udgifter på et minimum, har Læger uden Grænser en lang række aftaler om humanitær rabat på blandt andet rejser og hoteller. Vi har også fået et betydeligt nedslag i huslejen til vores lokaler på kontoret i Danmark, fordi vores udlejer ønsker at støtte vores arbejde.

Hvis du har spørgsmål til vores økonomi, kan du skrive til os på info@msf.dk.